Ana sayfa / Franchise / Franchise ve bayilik sözleşmesi

Franchise ve bayilik sözleşmesi

Franchise ve bayilik sözleşmesi 

Franchise ve bayilik sözleşmesi; Türk hukukunda açıkça tanımlanmamış sözleşmelerden biridir. Açıkça tanımlanmamış sözleşmelere örnek; vekalet sözleşmeleri, alım satım sözleşmeleri vb. sözleşme grupları örnek gösterilebilir. Franchise ve bayilik sözleşmesi Türk hukukunda açıkça tanımlanmadığından dolayıdır ki bu sözleşmeye yönelik hükümler yorum yolu ile uygulama alanına kavuşmaktadır.

Franchise ve bayilik sözleşmesi doktorininde ve yargıtay kararlarında franchise veren yani franchisor şu şekilde tanımlanmaktadır: belirli bir bilgi birikimine sahip ve bu bilgi birikimine karşılık denenmiş ve kalitesi kanıtlanmış olan markanın kullanım hakkını belli bir bedel karşılığında veren taraftır. Franchise ve bayiliği veren taraf markanın tüm ayıt edici özelliklerine sahip olmalı ve yasal olan tüm kullanım haklarını elinde bulundurmalıdır.

Franchise ve bayilik sözleşmesi unsurlarına franchising yazımızda değinmiş olsak da tekrar incelemekte yarar var kanısındayız. Peki nedir bu unsurlar?

  • Franchise ve bayilik alanın, franchise ve bayilik verenden bağımsız olması yani franchise alanın kendi adına, bağımsız hareket edebilme imkanın tanınıyor olması.
  • Marka ve logonun iş öğeleri üzerinde kullanılması
  • Royalty ücretin, franchise ve bayiliği alan kişi tarafından ödenmesi
  • İş sürekliliği
  • Söz konusu işletme için know-how kullanımı ( bir işletmenin teknolojik imkanlarını ve üretim yöntemleri imkanlarını bir başka firmaya bir bedel karşılığında sunması).

Franchise ve bayilik sözleşmesi genel anlamda bu başlıklar altında toplanmaya çalışılırken, bu sözleşmeler belirli ve belirsiz süreli şeklinde de uygulanabilmektedir. Belirsiz süreli sözleşmelerde; taraflardan birinin makul bir öneri vermesi ve haklı bir nedeni olması dahilinde fesih yoluna gidilebilir. Franchise veren ile franchise alan arasında daha önce düzenlenmiş ve uygulamaya konulmuş bir fesih sözleşmesi olmaması dahilinde feshi talep eden taraf, talep ettiği tarihten önce feshi ihbar ile uygun bir süre vermelidir. Belirli süreli franchise ve bayilik sözleşmesi hükümlerine göre; taraflar sözleşmeyi yenilemek için bir adım atmadığı sürece belirlenen tarihte anlaşma sona ermiş sayılır.

Her iki durumda da franchise ve bayilik sözleşmesi haksız olarak feshedilirse, diğer taraf maddi ya da manevi zararlarını ispatlanabilirliği ölçüsünde talep edebilir. Yargıtay royalti ücretinin ödenip ödenmemesi konusunda sessizliğini korusa da bu konuda ki doktorinler, sözleşmenin franchisor tarafından haksız yere feshi halinde royalti ücretinin tazmini kararının verilebileceği yönündedir.

İnce eleyip sık dokumalı

Yukarıda anlattıklarımızdan aslında oldukça önemli bir sonuç çıkıyor. Bir yatırımcıya fanchise ve bayilik vermek o yatırımcı ile dost olmak adeta aynı evi paylaşan ev arkadaşları olabilmek anlamına gelmektedir. Dolayısı ile ilişkilerin sağlıklı yürümesi ve hedeflenen büyüme ivmesini kazanabilmek için seçimlerimizde son derece dikkatli olmalı birbirimizi iyi tanımalı ve beklentilerimizi iyice ifade etmeliyiz. Bundan sonraki aşama ise franchise ve bayilik sözleşmesi için ince eleyip sık dokumak, dolayısı ile gerekirse her detayın üzerinden defalarca geçebilmek gelmektedir.

Bu konular da ilginizi çekebilir

beyoğlu çikolata bayilik

1983 Beyoğlu Çikolata ve Kahve Bayilik

1983 Beyoğlu Çikolata ve Kahve Bayilik… “Geçmişten günümüze uzanan nostaljik bir mutluluk hikayesi ” sloganı …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir