Ana sayfa / Marka Konsept Yayın İlkeleri

Marka Konsept Yayın İlkeleri

Marka Konsept Yayın İlkeleri

www.markakonsept.com,  birden fazla kategori ve alanda içerik, haber ve tanıtım hizmeti sunan; takipçileri  ile interaktif  dijital bir ortam içerisinde iletişimini sürdüren ve tüm bu amaçlara istinaden, kanuni sorumluluklar çerçevesinde belirli yayın ilkelerini benimsemiş, Türkiye’nin ilk ve en büyük Marka, Konsept ve Bayilik üzerine konuşlandırılmış medya platformudur.

Marka Konsept Yayın İlkeleri, kişi ve kurumların haklarına saygılı bir biçimde yayın hayatına devam etmektir. Yapmış olduğu yayınların faydalı, yol gösterici ve araştırmacılara destek olacak verileri bir araya getiren yapısından taviz vermemektir.

DOĞRULUK

 • Marka Konsept platformunda yayınlanan haber ve içerikler, kaynakları araştırılmadan, doğruluğu teyid edilmeden ziyaretçilere sunulmaz. Bu ilkeyle beraber şahıs ya da kurumlar, Marka Konsept aracılığıyla edindikleri bilgilerin doğruluğundan şüphe duymazlar.Gerçekçi, tarafsız ve yanıltıcı olmayan yayınlarda bulunmak en önemli önceliklerimizdendir. Marka Konsept Editörleri de bu ilke ve kurallarla beraber yayınlarını hazırlamaktadır.
 • Kullanıcılarımız ve ziyaretçilerimiz tarafından, bilgi ya da  özen eksikliğimizden kaynaklanabilecek olası  hataları minimalize etmek  ve en kısa zamanda düzeltmek hedeflerimizin diğer ana maddelerindendir.
 • Yanlışlık olabilecek yayınlardan kaynaklanması olası cevap ve tekzip hakkı, Marka Konsept tarafından saygı ile karşılanacaktır.

KİŞİ HAKLARI

 • Faaliyetlerimizin tamamında belirlenen unsurlarımızda, insanlık onuruna ve temelde uluslararası resmi kurumlarda belirlenmiş insan haklarına saygı Marka Konsept için en önemli değerdir.
 • Özel yaşam kişi haklarının gizliliğine saygı duyar ve onu geçerli bir neden olmaması durumlarında ihlale vuku bulmayız.
 • Şahısların özel yaşamlarını, kamu çıkarlarının gözetilmesini gerektiren durumlar haricinde, yayın konusu sıfatına büründürmeyiz.
 • İzni olmaksızın, ikinci ya da üçüncü şahısların bilgilerini, fotoğraflarını ya da benzeri görsellerini içerik materyali olarak kullanmayız.
 • Yayınlarımızın tamamında, kişileri ve kuruluşları, eleştirinin ahlak çemberi dışına taşıyan, hor ya da küçük gören, aşağılayan, nefret barındıran ya da iftira niteliği taşıyan ifadelere müsaade etmemeye büyük bir özen gösteririz.

TARAFSIZLIK VE FİKİR ÇEŞİTLİLİĞİ

 • Marka Konsept olarak yayınlarımızın tamamını kısıtlı  bir bakış açısı ile değil, birden fazla  bakış açısını  değerlendirerek  oluşturmaya gayret gösterir ve dikkatimizi bu hususta koruma altında tutarız.
 • Bu düşüncemiz ve eylemlerimizden ötürü, bireysellik bir yana,  daha da nesnel tavırları harekete geçirmeye çalışırız.
 • Her ne kadar site editörleri sitenin içerik bağlamında ana kabuğunu oluştursa da, kullanıcılarımız da siteye katkı sağlayabilmektedir. Bu yüzden fikir çeşitliliği, farklı düşüncelerin temsili, bizim için olmazsa olmaz unsurlardan biridir.

EDİTORYAL DÜRÜSTLÜK VE BAĞIMSIZLIK

 • markakonsept.com devlet ya da her hangi bir  partizan çıkarlarından bağımsız olarak yayınlarını sürdürmektedir. Kullanıcılarımız aldığımız kararlarda siyasi ya da ticari baskı ve kişisel çıkar zaafiyetlerinin etkisini gösteremediğine itimat edebilirler.
 • Haber ve içeriklerimizin yayınlarında tarafsızlık, dürüstlük, gerçeklik, saygılı olmak ve doğruluk ilkelerine bağlı kalınması;  faydalanılan kaynakların kamuoyunun yanıltılmasının amaçlandığı haller dışında gizliliğinin korunmasına önem veririz.
 • Konsept olarak bizimle aynı çizgilerde yol alan platformların içeriklerini kendi yayınlarımızda tercih etmeyiz..
 • Farklı kaynaklar üzerinden elde edilen, derlenen, bir araya getirilen bilgi ve içerikler tarafımızdan kaynak belirtilmeksizin, yayına sunulmaz.
 • Yine öncelikli  hedeflerimizden bir diğeri ise, yayınladığımız içerik ya da haberlerin gündemi uyum sağlaması ve gündemi belirler niteliklere sahip olmasıdır.
 • Editörlerimiz, haber ve içerikleri ahlaka aykırı özel amaç ve çıkarlarına alet etmez.