Ana sayfa / MARKA / Marka Bağlılığı

Marka Bağlılığı

Marka Bağlılığı

Marka bağlılığı, sürekli ve düzenli olarak bir markanın satın alınmasını ifade eden bir kavramdır. Marka bağlılığı ile öğrenme ya da alışkanlıklar arasında sıkı bir dostluk vardır. Marka bağlılığı tanımında bahsettiğimiz gibi, sürekli ve düzenli satın alma eğilimi alışkanlıkları beraberinde getirir bu ise öğrenmeye bağlı bir davranıştır. Bağlılığın yaratılma aşamasında Edimsel koşullandırma ve Kavramsal öğrenme teorilerinden çokça yararlanılır. Edimsel koşullandırma ve Kavramsal öğrenme ne anlama gelir ve bizlere ne ifade etmelidir. Konuyu biraz açalım.

Edimsel koşullandırma, tüketicinin sürekli olarak bir markayı satın almak istemesinin nedenlerini, marka bağlılığı olarak görür ve bu sonucu güdülerinin güçlü olmasına bağlar.

Kavramsal öğrenme teorisi ise; aynı markanın sürekli satın alınmak istenmesinin, marka bağlılığına bağlı davranışsal bir tepki olmadığını bizlere söyler.

Tüketicinin bir markayı satın alma eylemi; mantık, değerlendirme ve etkinlik faktörlerinin bir süzgeçten geçirilmesi sonucunda oluşan bir davranışların tümünden ibarettir. Yukarıda sunduğumuz her iki teori de kendilerine göre haklıdırlar. Bazı mallarda Edinimsel koşullandırma teorisi etkin olurken, bazılarında ise Kavramsal öğrenme teorisi ağır basmaktadır.

Woman with bags in shopping mall

Marka bağlılığı konusunu davranışsal olarak ele aldığımızda bizleri 4 tip marka bağlılığı karşılamaktadır.

1. Yüksek ulusal marka bağlılığı: Ulusal nitelik taşıyan markalara yüksek ölçüde bağlı kalınmayı ifade eder. Özellikle kültürel ve politik çalışmalarda bu örneğe rastlamak mümkündür.

2. Ulusal marka bağlılığı: İlk saydığımız örnek gibi yüksek ölçüde ulusal bağlılık teşkil etmese de, ulusal marka bağlılığı mevcuttur.

3. Özel markalara bağlılık: Özel markalara bağlı olmayı tercih eden tüketici tipleri, aynı zamanda tek bir mağazadan alışveriş yapmayı tercih eden tüketicilerdir.

4. Başka markalara duyularını kapatan tüketiciler: En son satın almış oldukları markaya bağlı kalmayı tercih eden tüketicilerden oluşur.

Davranışsal yaklaşımın en büyük eksikliği, marka bağlılığı adına yapılacak olan araştırmalarının, tüketicilerin geçmişteki satın alma eğilimlerine dayanıyor olmasıdır. Bir aile için yapılan alışverişin, farklı zamanlarda farklı kişiler tarafından yapılabilme ihtimali vardır. Peki, bu durumlar söz konusu olduğunda aradaki fark nasıl analiz edilebilir? İşte bu noktada davranışsal yaklaşım gözümüze eksik gelmektedir.

Marka bağlılığını Kavramsal teori ile açıklamak istediğimizde ise; markaya duyulan bağlılığın, markaya karşı olumlu tutumlarla başladığını ve bu olumlu tutumların tekrarlanarak sürdüğü kanısına varabiliyoruz. Bunun nedeni ise; tüketicilerin diğer markaları kullanışlı olarak görememeleri ve bunun sonucunda ise satın alma eğilimlerini minimalize etmelerinden kaynaklanmaktadır.

Tüm bu yazdıklarımızı toparlamamız gerekir ve yazdıklarımızdan bir sonuç çıkarmamız gerekirse; aşağıda sayacağımız sonuçlardan öteye geçememiş oluruz.

1. Marka bağlılığı referans grupları ile etkilenebilir.

2. Marka bağlılığı, tüketicinin kendisine olan özgüveninin meyvesidir.

3. Yüksek gelir grubunun marka bağlılığı da yüksek olur.

4. Satın alma riskini yüksek olarak tanımlayan tüketicinin marka bağlılığı da yüksek olur.

Marka bağlılığını ortaya çıkaran bazı nedenleri ve bunu değerlendirmek için ortaya atılan teorileri inceledik. Bu bilgiler ışığında ve deneyimleriniz neticesinde Kadınların en sevdiği 10 marka adlı haberimizi okumanızı ve bir değerlendirmeye varmanızı tavsiye ederiz.

Tercih ettiğiniz markalar kişiliğinizi yansıtır…

Bu konular da ilginizi çekebilir

ödül alan markalar

Yılın En İtibarlı Spor Markası Ödülü Adidas’a

Yılın En İtibarlı Spor Markası Ödülü Adidas’a geldi. 2018 yılının ilk aylarında gerçekleştirilen ödül töreni …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir