Ana sayfa / Tanıtım Yazısı / Erhan Büyükakıncı

Erhan Büyükakıncı

Erhan Büyükakıncı

Marka Konsept olarak akademik alanda marka olan bir isimi sizlere tanıtmak istiyoruz.  Galatasaray Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümünde akademik kariyerini devam ettiren, bir başarı öyküsünün gerçekçi sembolü Prof. Dr. Erhan Büyükakıncı. Öncelikle ” Erhan Büyükakıncı kimdir ? ” sorusunun cevabını vermemiz gerektiğine inanıyoruz. Akabinde ise Erhan Büyükakıncı ile alakalı bilmek istediğiniz herşeyi anlatmaya çalışacağız.

İstanbul’da doğan Erhan Büyükakıncı, Saint-Benoît Fransız Lisesi’nde orta öğrenimini tamamladıktan sonra 1992 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden birincilikle mezun oldu. Yüksek lisans (Uluslararası Hukuk) ve doktora (Siyaset Bilimi – Uluslararası İlişkiler) eğitimlerini Paris II Üniversitesi’nde tamamladı ve halen akademik kariyerini 1994’ten beri çalışmakta olduğu Galatasaray Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde sürdürmektedir.

Erhan Büyükakıncı Akademik Yayınları

 

I- Yurtdışı (Social Sciences Citations Index kapsamındaki) dergilerde yayınlanmış makaleler

– “The Neo-Communist Parties and Power in Central and Eastern Europe: Change in Political Discourses and Foreign Policy Positions”, East European Quarterly, 2005, C. 39/3.

– “Syndromes and Alternatives for the Slovak Foreign Policy: the Process of restructuring after the Velvet Divorce”, East European Quarterly, 2002, C. 36/1.

 

 II- Erhan Büyükakıncı Yurtdışı hakemli ve alan indeksli uluslararası  dergilerdeki makaleler

– “Le Processus constitutionnel et la restructuration institutionnelle dans les républiques turcophones de l’ex-URSS: l’Azerbaïdjan, le Kazakhstan et l’Ouzbékistan,” Central Asian Survey, Vol. 18, No. 1, 1999.

 

 III- Erhan Büyükakıncı Yurtdışı kitaplarda yayınlanan bölümler

-”The patterns of integration in Central Asia”, (Derl.) Salomon Ruysdael, New Trends in Turkish Foreign Policy, Lincoln, Writers Club Press, 2002, ss. 235-251.

– “The new role of Russia in the European Security”, in Sai Felicia Krishna-Hensel, The New Millenium : Challenges and Strategies for a Globalizing World, Ashgate Publ., 2000, ss. 121-148.

 

 IV- Erhan Büyükakıncı Ulusal hakemli dergilerdeki makaleler

– “Comparing of Hungarian and Polish Neo-Communist Parties”, Perceptions, Vol. 13, No. 1, Winter 2008.

– “Security Issues and Patterns of cooperation in the Black Sea Region”, The Turkish Yearbook of International Relations, Ankara Üniv. SBF Yayınları, No. 35, 2004, ss. 17-42.

– “Uluslararası İlişkilerdeki Savaş İncelemelerinde Tarihin Metodolojik Araç olarak Kullanımına Bir Bakış”, Doğu Batı Dergisi, No. 24, Ağustos-Ekim 2003, ss. 83-104.

– “Patterns of Integration in Central Asia”, Perceptions, Vol. 5, No. 1, Mars-Mai 2000, ss. 161-181.

– “Komünizm sonrası Geçişin İktisadi Boyutu: Eski SSCB Cumhuriyetlerinin İktisadi Bağımsızlık yönündeki İlk Adımları (1992-1995)”, Sosyal Bilimler Dergisi, C.III, No. 3, İstanbul Üniversitesi Yayınları, 1998.

 

 V- Erhan Büyükakıncı Eserleri – Kitapları

1| Sovyetler Birliği’nin Dağılmasından Yirmi Yıl sonra Rusya Federasyonu: Türk dilli Halklar ve Türkiye ile İlişkiler, (Doç. Dr. Eyüp Bacanlı ile birlikte derleme),

Yayın Detayları: Ankara, Atatürk Kültür Merkezi Yay. 2012, 870 sayfa.

Yorum: 

 

2| Savaş Kuramları Temel Düşünürler ve Yaklaşımlar: 

Yayın Detayları: Adres Yayınları, 2015, 944 sayfa

Açıklama – Yorum:  Uluslararası politika disiplininde klasik anlamıyla savaş, devletlerin bazı amaçlarına ulaşmak için kullandıkları diplomasi/propaganda, ekonomik yöntemler gibi dış politika araçlarından birisi, diplomasiyle birlikte en eskisidir. Tarih boyunca düşünürler, bu doğrudan insan ve toplum hayatını tahrip eden aracın kullanılmasını genellikle meşruiyet açısından ele almışlar, kullanımını tamamen sona erdirmekten çok “doğru/haklı” bir amaca yönelik olarak kullanımının gerçekleşip gerçekleşmediği ile ilgilenmişlerdir. Daha yakın dönemlerde ise savaş aracına ilişkin olarak üzerinde en fazla durulan konu, kullanımı tamamen önlenemeyen bu aracın daha “insancıllaştırılması”, daha az tahripkâr olmasının sağlanması olmuştur. Günümüzde devletlerin dış politikalarında bir araç olarak kullanımı çok özel durumlar dışında meşru görülmese de, savaş hâlâ dış politika araçları açısından [en azından] bir ultima ratio olarak önem taşımaktadır.

Değerli meslektaşım Prof. Dr. Erhan Büyükakıncı, oldukça zorlu bir çabaya girişerek, tanımından tipolojik kategorizasyonuna kadar oldukça karmaşık bir görünüm sergileyen bu olguyu, farklı dönemlerin ve bakış açılarının önde gelen temsilcilerinin görüşlerinin irdelenmesi üzerinden bizlere sunan bir çalışmalar dizisini başarıyla bir araya getirmiştir. Bunu özellikle de genç akademisyenler ve akademisyen adayları aracılığıyla gerçekleştirebilmiş olması ise ayrı bir takdire değerdir. Kendisini ve yazarlar kadrosunu bu zorlu görevi başarıyla gerçekleştirmiş olmaları dolayısıyla kutluyor, çalışmanın konuya ilişkin olarak Türkçe literatürde bir boşluğu dolduracağına olan inancımı belirtmek istiyorum.

Prof. Dr. Faruk SÖNMEZOĞLU

erhan büyükakıncı eserleri3| Değişen Dünyada Rusya ve Ukrayna:

Yayın Detayları:  Phoenix Yayınevi, 2004, 466 sayfa

Açıklama – Yorum: 1. Bölüm: Rusya’da İç Politika Aktörleri ve Temel Sorunlar
-Feryal Kalkavan / Rusya Federasyonu’nda Federalizm ve Ünitarizm Tartışmaları
-Vladimir Gelman / Rusya’da Demokratik Geçiş Süreci ve Bölgeler Politikasının Karşılaştırması
-Bağırcan Tumbektov / Rusya Federasyonu Dışındaki Rus Azınlıkların ve Rusça Konuşan Toplulukların Durumu
-Andrei Korobkov / Soyvet Sonrası Göç Hareketlerinin Oluşumunda Etnik ve Mesleki Etkenler
-Merdanguli Agayev / Rusya Federasyonu’nda Etnik Kökenli Suç Örgütleri ve Organize Suçlar

 

4| Barış Çalışmaları:

Yayın Detayları: Adres Yayınları, 2018, 760 sayfa.

Açıklama –  Yorum: 21. yüzyılın başında insanlık olarak acilen öğrenmemiz ve geliştirmemiz gereken en önemli kabiliyet, savaşa ve şiddete dair düşünce tarzımızı tamamen değiştirmek; her bağlamda ve düzeyde sorunların, uyuşmazlıkların ve çatışmaların yapıcı ve barışçı araçlarla çözülmesi yollarını bilimsel ve çok-disiplinli yöntemlerle öğrenmek ve öğretmek olmalıdır. Her ne kadar geleneksel sosyal bilimler şiddet ve çatışma konularını kendi disiplinleri çerçevesinde tartışsalar da, bunların her birisi insan davranışını kendi ilgi alanlarına giren dar kesitleriyle değerlendirmektedir.

Tarihçiler çatışmaların tarihini; psikologlar insanları şiddete veya şiddetsizliğe götüren şartları; sosyal psikologlar, sosyologlar ve antropologlar şiddet-grup dinamiği ve şiddet-sosyal davranış ilişkilerini; siyaset bilimcileri ulusal veya uluslararası seviyedeki siyasi örgütlenmeleri; felsefeciler ve din bilimcileri ise çatışmaların ahlaki ve dini yönlerini incelemişlerdir. Çatışma, şiddet ve savaş yerine artık barışa ulaşmak, çatışmaları barışçıl yollarla çözmek adına disiplinlerarası ve çok disiplinli yaklaşımları üretmek, tartışmak ve uygulamak gereklidir. Bunun için ciddi bir zihniyet ve paradigma değişikliği şarttır. Günümüzde bu ihtiyacı karşılama iddiasında olan bilimsel disiplin açılımı Barış Çalışmalarıdır.

Prof. Dr. Havva Kök Arslan

 VI- Yurtiçinde yayımlanan kitaplara makale ve bölüm katkıları

– “Yirmi Birinci Yüzyılın Başında Türkiye’den Avrasya’ya Bakış: Yeni Algılama Biçimleri ve Kurumsal Yöntemler” Der. Faruk Sönmezoğlu, XXI. Yüzyılda Türk Dış Politikasının Analizi, İstanbul, Derin Yay., 2012.

– “Türk-Rus İlişkileri: Tarihsel Rekabetten Çok Boyutlu Ortaklığa Geçiş”, Der. E. Büyükakıncı & E. Bacanlı, Sovyetler Birliği’nin Dağılmasından Yirmi Yıl sonra Rusya Federasyonu : Türk dilli Halklar ve Türkiye ile İlişkiler, Ankara, Atatürk Kültür Merkezi Yay. 2012.

– “Asya Güvenlik Alanı içerisinde KGAÖ ve Rusya », Der. Almagül İsina, Asya’^da Güvenliğin İnşası ve CICA, İstanbul, TASAM Yay., 2012.

– “War and History: Methodological debates”, Derl. S. Yılmaz, 21. Yüzyılda Ulusal Savunma, İstanbul, 2009.

– “Kurtuluş Savaşı dönemi Sovyetler Birliği ile ilişkiler (1919-1922)”, Derl. H. Çakmak, Türk Dış Politikası, Ankara, 2009.

– “Renkli Devrimler ve Sovyet sonrası coğrafya”, Derl. Y. Özer, Tek Kutuplu Dünyada Yaşamak, İstanbul, Agora Yay., 2006, ss. 49-64.

– “Ermenistan Dış Politikası ve Uluslararası Sistem”, Derl. O. Yeşilot, Değişen Dünyada Kafkasya, İstanbul, Kitabevi Yay., 2005, ss. 119-140.

– Küreselleşme üzerine kuramsal çalışmalar: Merkezi Devlet ve Yeni Aktörler”, Derl. C. Karadeli, Küreselleşme – Alternatif Küreselleşme, Ankara, Phoenix Yay., 2005, ss. 25-58.

– “Vladimir Putin dönemi Rusya’sının Dış Politika Söylemleri”, Derl. E. Büyükakıncı, Değişen Dünyada Rusya ve Ukrayna, Ankara, Phoenix Yayınevi, 2004, 137-164.

– “Bağımsızlık sürecinde Ukrayna-Rusya İlişkileri”, Derl. E. Büyükakıncı, Değişen Dünyada Rusya ve Ukrayna, Ankara, Phoenix Yayınevi, 2004, ss. 401-436.

– “Soğuk Savaş sonrasında Türk-Rus İlişkileri”, Derl. F. Sönmezoğlu, Türk Dış Politikasının Analizi – 3. Baskı, İstanbul, Der Yay., 2004, ss. 685-716.

– “Sovyet sonrası Orta Asya’da Türkiye’nin Dış Politika Açılımları: Özbekistan ve Türkmenistan ile ilişkileri”, Derl. F. Sönmezoğlu, Türk Dış Politikasının Analizi – 3. Baskı, İstanbul, Der Yay., 2004, ss. 781-804.

– “AB-Rusya İlişkilerinde Güvensizlik Olgusu”, Derl. B. Dedeoğlu, Avrupa Birliği’nün Dünü ve Bugünü, İstanbul, Boyut Yay., 2003.

– “Çek Cumhuriyeti ve Slovakya’daki Değişim Süreci”, Derl. C. Karadeli, Soğuk Savaş sonrası Avrupa ve Türkiye, Ankara Ayraç Yay., 2003, ss. 134-174.

– “Reconsidering the Foreign Policy Schools in Russia”, Turkish Views of Eurasian Studies – Foundation of Studies on the Middle East and the Balkans – Ortadoğu ve Balkan İncelemeleri Vakfı, 2004, ss. 35-59. (Historical abstracts, PAIS)

– “Thinking about the economic security: the importance of economic instruments in the Russian foreign policy under Yeltsin”, Turkish Views of Eurasian Studies – Foundation of Studies on the Middle East and the Balkans – Ortadoğu ve Balkan İncelemeleri Vakfı, 2003, ss. 3-29. (Historical abstracts, PAIS)

– “The Democratisation in the post-Soviet Area and the Role of External Factors”, Turkish Views on Eurasia – Foundation of Studies on the Middle East and the Balkans – OBİV, 2001, ss. 3-35. (Historical Abstracts)

– “Les mesures de prévention et de répression du terrorisme international en Droit International”, Coşkun Kırca’ya Armağan/Mélanges à l’honneur de M. Coşkun Kırca, Istanbul, Galatasaray Üniv. Yay., 1996.

 

Erhan Büyükakıncı Bildiriler ve konferans görevleri

I- Erhan Büyükakıncı Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler

– “Russia’s perspectives on integration with the world economy: Different patterns of regionalism”, CEEISA IX. International Convention, Jagellonian Üniv.

– Krakow, Polonya, 20-22 Eylül 2012. – “La nouvelle diplomatie turque sous Davutoglu: Nouvelles perspectives vers l’Eurasie”, INALCO

– Colloque international sur les relations Russie-Turquie, INALCO Enstitüsü – Paris, Fransa, Mayıs 2012.

-“New Dimensions in the Russia-NATO Relations”, WISC 3rd International Congress, Porto, Portekiz, 17-20 Ağustos 2011.

– “Discussing of Westphalian & Neo-Westphalian Orders after the September 11 : New Approaches on War”, CEEISA VI. International Convention, Kadir Has Üniv. – İstanbul, Haziran 2011.

– “Russia and the soft power qualifications”, ICCEES (International Council of Central and Eastern European Studies) VIII World Congress, Stockholm, İsveç, 25-30 Temmuz 2010.

– “The position of the CSTO into the Asian security and Russian interests”, V. International Turkish-Asian Congress, Istanbul, 3-5 Haziran 2010.

– “Russia and the CSTO”, CEEISA V. International Convention, St-Petersburg, Rusya, Eylül 2009.

– “History and War”, II. Uluslararası Strateji ve Güvenlik Çalışmaları Sempozyumu, Beykent Üniv.- İstanbul, 16-17 Nisan 2009.

– “Russia-NATO Relations”, RISA, International Convention, MGIMO- Moskova, Rusya, Eylül 2008.

–  “Problems of integration in Central Asia”, WISC 2nd International Congress, Ljubljana, Slovenya, Ağustos 2008.

– “New steps in the Russian foreign policy: Prospects for the Collective Security Treaty Organization and Reserves about NATO”, WEEC IV. International Conference, Varşova Üniversitesi – Varşova, Polonya, 25-27 Temmuz 2007.

– “The regional security in the Black Sea and the position of Abkhazia”, Abhazya Dış Politika Forumu – “Abkhazia within the context of Regional Stability” başlıklı uluslararası konferans,  Pitsunda – Abhazya, Gürcistan, 19-20 Eylül 2006.

– “Considering the decline of the Left in power in Central and Eastern Europe”, CEEISA IV. International Convention, Tartu Üniv. – Tartu, Estonya, 25-27 Haziran 2006.

– “Problems of integration in Central Asia”, WISC 1st International Congress, İstanbul Bilgi Üniversitesi, İstanbul, 24-27 Ağustos 2005.

– “What’s ahead in German-Russian relations?”, ICCEES (International Council of Central and Eastern European Studies) VII World Congress, Humbolt Üniv.Berlin, Almanya, 25-30 Temmuz 2005.

– “NATO-Russia Relations after the Rome Declaration: the reconsideration of the concept of “security communities”, ISA 45th Annual Convention, Montréal, Kanada, 17-20 Mart 2004.

– “Turkey and the post-Soviet Central Asian security : Relations with Uzbekistan and Turkmenistan”, 16th Nordic and 4th Baltic Peace Research Conference, St.-Petersburg, Rusya, 11-13 Eylül 2003.

– “The Neo-Communist Parties and Power in Central and Eastern Europe: Change in their party structures and foreign policy positions”, CEEISA/ISA International Convention, CEU – Budapeşte, Macaristan, 26-28 Haziran 2003.

– “Putin dönemi Rus dış politikasının söylemleri”, ODTÜ 1. Uluslararası İlişkiler Uluslararası Konferansı, Ankara, 3-5 Temmuz 2002.

– “The Reconsideration of the Russian foreign policy schools at the beginning of the new century”, CEEISA/RISA/NISA 2nd International Convention, MGIMO- Moskova, Rusya, 19-22 Haziran 2002.

– “The Idea of insecurity in the relations between the EU and the Russian Federation” , BISA – British International Studies Association, Annual Meeting, Edinburgh – Britanya, 17-19 Aralık 2001.

– “Security Issues and Patterns of Cooperation in the Black Sea region”, Tavrida Ecological Institute – Zlato Chernomoria Information and Research Centre, GUUAM ve Karadeniz Güvenlik Alanı konulu workshop, Simferopol – Kırım, Ukrayna, le 19 Haziran 2001.

– “The Future of Russian-Ukrainian Relations”, ISA (International Studies Association) 42nd Annual Convention, Chicago, ABD, 20-24 Şubat 2001.

– “The Czech Republic and Slovakia: The Foreign Policies in Restructuring after the Velvet Divorce”, ICCEES (International Council of Central and Eastern European Studies) VI World Congress, Tampere, Finlandiya, 29 Temmuz -3 Ağustos 2000.

– “The Future of Democracy in the CIS countries and the Importance of External Factors”, CEEISA (Central and Eastern European International Studies Association) 42nd International Convention, Varşova, Polonya15-18 Haziran 2000.

– “Thinking about the concept of Economic Security: the role of economic instruments in the Russian foreign policy”, ISA (International Studies Association) 2000 41st Annual Convention, Los Angeles, ABD, 14-18 Mart 2000.

– “The new role of Russia in the European Security”, CISS/ISA (Comparative Inter-disciplinary Scientific Studies / International Studies Association) International Conference, Paris, Fransa, 9-10 Ağustos 1999.

– “The new phase in Russian-Turkish Relations: are they old neighbors or historical adversaries?”, ISA (International Studies Association) 1999 40th Annual Convention, Washington, D.C., ABD, 16-20 Şubat 1999.

– “Patterns of Integration in Central Asia”, Third Pan-European International Relations Conference and Joint Meeting of the European Standing Group for International Relations (ECPR) with the International Studies Association (ISA), Viyana, Avusturya, 16-19 Eylül 1998.

– “Comparative Study of the Systemic Variables in the foreign policy of the three Turkic Republics of the former Soviet Union: Azerbaijan, Kazakhstan and Uzbekistan”, AACPCS/ANZSA (Communist and Post-Communist Societies/Australian and New Zealand) International Conference on Communist and Post-Communist Societies, Melbourne, Avustralya, 7-10 Temmuz 1998.

 

II- Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler

– “Medvedev’in ziyareti öncesi Türk-Rus ilişkilerinin değerlendirilmesi ve perspektifler”, 3. Türkiye – Rusya Yuvarlak Masa Toplantısı, İstanbul Üniv. Avrasya Enstitüsü, İstanbul, Nisan 2010.

– “Doçentlik ve Doktora yeterlik sınavlarında adayların kuramsal bilgi altyapısı sorunları”, 3. UİK Eğitim Konferansı, KTÜ, Trabzon, 28-31 Mayıs 2009.

– “Soğuk Savaş sonrasında Türk-Rus ilişkileri ve Tarafların Çıkarları”, Türkiye – Rusya Yuvarlak Masa Toplantısı, TASAM, İstanbul, 19 Kasım 2008.

– “NATO-KGÖ İlişkileri ve Orta Asya’daki Siyasal Süreç », Dış Politika Forumu – Boğaziçi Üniv/TÜSİAD, Orta Asya Güvenliği, Bölgesel Örgütler ve Türkiye’nin Rolü konulu uluslararası konferans, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, 9-10 Mayıs 2006.

– “Renkli Devrimlerin dünya politikasındaki konumu”, SODEV – 3D Hareketi Sempozyumları, İstanbul, 30 Mayıs 2005.

– “Rusya-Ermenistan ilişkilerinin analiz düzeylerine göre incelenmesi”, ASAM- ERAREN (Ermeni Araştırmaları Enstitüsü), Ankara, 29-30 Mayıs 2004.

– “Savaş ve Tarih”, Türk Tarih Vakfı, Tarih Buluşmaları seminerleri, İstanbul, 20 Mayıs 2004.

– “Kazakistan’da Ulus-devletleşme ve siyasal bütünleşme sorunları”, Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Merkezi – Türksoy, Türkçe konuşan cunhuriyetlerin bağımsızlıklarının 10. yıl dönümü üzerine sempozyum, İstanbul, 9-10 Mayıs 2001.

 

III- Erhan Büyükakıncı Uluslararası bilimsel toplantılarda ifa edilen görevler

Panel başkanlığı, Hacettepe Üniversitesi,  Uluslararası İlişkiler Bölümü, “Balkanlarda İyi Komşuluk İlişkileri” konulu Uluslararası Konferans, İstanbul, Ekim 2012.

Panel başkanlığı ve raportörlük, CEEISA IX. International Convention, Jagellonian Üniv. – Krakow, Polonya, Eylül 2012.

Panel başkanlığı, WISC 3rd International Congress, Porto, Portekiz, 17-20 Ağustos 2011.

Panel başkanlığı, WEEC IV. International Conference, Varşova Üniversitesi – Varşova, Polonya, 25-27 Temmuz 2007.

Panel başkanlığı, CEEISA IV. International Convention, Tartu Üniv. – Tartu, Estonya, 25-27 Haziran 2006.

Panel başkanlığı ve raportörlük, WISC 1st International Congress, İstanbul Bilgi Üniv., İstanbul, 24-27 Ağustos 2005.

Panel başkanlığı ve raportörlük-tartışmacı, CEEISA/ISA International Convention, Budapeşte, Macaristan, 26-28 Haziran 2003.

Panel başkanlığı ve raportörlük, CEEISA/RISA/NISA 2nd International Convention, Moskova, Rusya, 19-22 Haziran 2002.

Raportörlük-tartışmacı, IFEA (Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü) – Türk-Rus ilişkilerine ilişkin seminerler, İstanbul, 12 Nisan 2001.

Erhan Büyükakıncı 2002 yılında önce Uluslararası İlişkiler doçenti, 2008 yılında da aynı anabilim dalında profesör oldu; akademik çalışmalarını Sovyet sonrası coğrafya ile savaş kuramlarına dair konularda yoğunlaştırdı. “Değişen Dünyada Rusya ve Ukrayna” başlıklı bir edisyon çalışmasının yanı sıra, Rusya, Ukrayna, Türk Dış Politikası, Orta Avrupa ve Orta Asya cumhuriyetleri ile savaş kuramlarına ilişkin birçok makalesi bulunmaktadır.

Erhan Büyükakıncı, ileri düzeyde Fransızca ve İngilizce, orta düzeyde Rusça ve başlangıç düzeyinde Almanca bilmektedir.

 

Erhan Büyükakıncı’nın eserleri ve yayınları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

izmir tüp bebek bitcoin satın al